หน้าหลัก » พระธาตุเจดีย์ อำเภอโพนสวรรค์ » พระธาตุนาเต่า ตำบลบ้านค้อ อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม

พระธาตุนาเต่า ตำบลบ้านค้อ อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม

เนื่องด้วยท่านพระครูปริยัติสิกขกิจ อดีตเจ้าคณะอำเภอศรีสงคราม เมื่อท่านแก่ชราแล้ว จึงได้กลับมาบ้านเกิดของท่านเพื่อชักชวนญาติโยมบ้านนาเต่า วางแผนพัฒนาหมู่บ้านให้เจริญต่อไป พอท่านอยู่ได้ประมาณ 9 ปี ก็ล้มป่วยด้วยโรคชรา และได้ทำการรักษาพยาบาลจนสุดความสามารถแต่ก็ไม่สามารถช่วยชีวิตท่านได้ ท่านก็ได้มรณภาพลงด้วยความสงบ เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2518 ได้รับพระราชทานเพลิงศพ เมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้ว บรรดาลูกศิษย์ลูกหาของท่านจึงประชุมกัน เพื่อสร้างพระธาตุขึ้น 1 องค์ สูงประมาณ 4 เมตร สร้างเมื่อวันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2521 เมื่อสร้างเสร็จแล้วก็บรรจุอัฏฐิของท่าน สำหรับยอดก็บรรจุสังเวสนียสถาน 4 ตำบล มาจากประเทศอินเดีย คือ ดินที่ท่านพระครูอนุรักษ์อุเทนการ เจ้าคณะอำเภอท่าอุเทน เพราะว่าลูกศิษย์ของท่าน ไปศึกษาเล่าเรียนอยู่ที่ประเทศอินเดีย เมื่อ พ.ศ. 2533 ก็ได้อันเชิญเอาอัฐของพระมหากัสสปะเถระมาจากพระธาตุพนม พระอาจารย์บุญล้อม พรมวิชัย และพระอาจารย์วิเชียร ใบแสน ทั้งสององค์นี้ได้นิมนต์มาจากวัดปากห้วย อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย การก่อสร้างประมาณ 12 เดือน จึงเสร็จ เมื่อเสร็จแล้วมีการสมโภชน์ประจำทุกปี เมื่อถึงเดือน 3 แรม 5 ค่ำ เป็นวันเริ่มงาน แรม 6 ค่ำ เป็นวันรวม เพราะวันแรม 5 ค่ำ เป็นวันที่เคลื่อนศพสู่เมรุ แรม 6 เป็นวันพระราชทานเพลิงศพของท่าน ต่อมามีผู้มาบนบานขอในเรื่องต่าง ๆ มากมาย และสมหวังก็ได้มาขอแก้บน บางรายไม่มาก็มีอันเป็นไป พระธาตุนาเต่านี้จึงมีความศักดิ์สิทธิ์ และเป็นที่เคารพของประชาชนทั่วไป

 

 

แสดงความคิดเห็นด้วย Facebook

รายการอื่น ๆ ที่น่าสนใจ พระธาตุเจดีย์