หน้าหลัก » พระธาตุเจดีย์ อำเภอธาตุพนม » พระธาตุโมคคัลลาน์สารีบุตร วัดบ้านเหล่าน้อย ต.พระกลางทุ่ง อ.ธาตุพนม

พระธาตุโมคคัลลาน์สารีบุตร วัดบ้านเหล่าน้อย ต.พระกลางทุ่ง อ.ธาตุพนม

พระธาตุโมคคัลลาน์สารีบุตร ณ วัดบ้านเหล่าน้อย ต.พระกลางทุ่ง อ.ธาตุพนม จ. นครพนม

พระโมคคัลลานะ – พระสารีบุตร เป็นพระอัครสาวกขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า  โดย

พระโมคคัลลานะ เป็นพระอัครสาวกเบื้องซ้าย ซึ่งเป็นพระอรหันต์ผู้มีความเป็นเลิศด้านฤทธานุภาพยิ่งกว่าพระสาวกรูปอื่นๆ

ส่วนพระสารีบุตร ผู้เป็นพระอัครสาวกเบื้องขวา ได้รับการยกย่องว่าเป็นสาวกผู้เป็นเลิศ ในด้านสติปัญญา และยังเป็นผู้มีคุณธรรมในด้านความกตัญญู จนได้รับสมญาว่า “ธรรมเสนาบดี”(แม่ทัพธรรม) คู่กับพระพุทธเจ้าที่ เป็น “พระธรรมราชา”

จุดประสงค์ที่สร้างเจดีย์ เพื่อเป็นพระธาตุบริวารขององค์พระธาตุพนม  และเพื่อเชิดชูพระคุณของท่านทั้ง 2 ให้อยู่เคียงอยู่กับองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า  ให้พุทธศาสนิกชนได้ระลึกถึงคุณงามความดีของท่านทั้ง 2 ด้วยเช่นกัน

ภายในองค์เจดีย์ บรรจุพระพุทธรูป แผ่นจารึกพระธรรม พระอรหันตธาตุ และดินสังเวชนียสถาน ภายในพระธาตุโมคคัลลาสารีบุตรด้านหน้าวัด มีพระพุทธรูปปางนาคปรก ให้สักการะแผนที่และการเดินทาง

 


ประวัติ พระโมคคัลลานะ พระสารีบุตร

 

แชร์ :
( 895 View )

แสดงความคิดเห็นด้วย Facebook

รายการอื่น ๆ ที่น่าสนใจ พระธาตุเจดีย์