หน้าหลัก » พระธาตุเจดีย์ อำเภอท่าอุเทน » พระธาตุท่าอุเทน อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม

พระธาตุท่าอุเทน อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม

พระธาตุท่าอุเทน ตั้งอยู่ภายในวัดท่าอุเทน อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม ใกล้กับที่ว่าการอำเภอท่าอุเทน อยู่ตรงข้ามกับเมืองหินบูรณ์ แขวงคำม่วน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ประดิษฐานอยู่ที่วัดพระธาตุท่าอุเทน อำเภอท่าอุเทน ห่างจากจังหวัดนครพนม 26 กิโลเมตร สร้างเมื่อปี พ.ศ.2455 องค์พระธาตุก่ออิฐถือปูนรูปทรงสี่เหลี่ยม จำลองมาจากพระธาตุพนมแต่มีขนาดเล็กและสูงกว่า โดยสูงจากพื้นดินถึงยอด 33 วา ฐานกว้างด้านละ 6 วา 3 ศอก ภายในบรรจุพระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันตธาตุ ซึ่งอัญเชิญมาจากเมืองย่างกุ้ง ประเทศพม่า รวมทั้งพระพุทธรูปและของมีค่าต่างๆ ที่ผู้มีจิตศรัทธาบรรจุถวายไว้องค์พระธาตุแบ่งเป็น 3 ชั้น ชั้นแรกเป็นอุโมงค์บรรจุของมีค่าต่าง ๆ ชั้นที่ 2 สร้างครอบอุโมงค์ ชั้นที่ 3 คือเจดีย์องค์ใหญ่ สูงประมาณ 15 เมตร พระธาตุองค์นี้เป็นปูชนียสถานสำคัญยิ่งองค์หนึ่ง มีงานนมัสการพระธาตุในวันขึ้น 13 ค่ำ ถึงแรม 1 ค่ำ เดือน 4 ของทุกปี พระธาตุท่าอุเทนถือเป็นพระธาตุประจำวันเกิดของผู้ที่เกิดวันศุกร์ เชื่อกันว่าผู้ที่ไปนมัสการพระธาตุแห่งนี้จะได้รับอานิสงส์ให้ชีวิตมีความรุ่งโรจน์เปรียบเสมือนพระอาทิตย์ขึ้นยามรุ่งอรุณ พระธาตุองค์นี้มีสิ่งที่ตรงกับเทพประจำวันศุกร์ คือหันไปทางทิศเหนือของพระธาตุพนม ตรงกับทิศประจำของพระศุกร์

พระธาตุท่าอุเทน ไม่ปรากฏประวัติการก่อสร้างที่แน่ชัด ทราบประวัติเท่าที่จารึกไว้ที่กำแพงพระธาตุ ซึ่ง กล่าวว่า พระอาจารย์สีทัตถ์ ญาณสัมปันโน ได้เป็นหัวหน้าชักชวนพระภิกษุสงฆ์และอุบาสกอุบาสิกาทั่วไปร่วมกันก่อสร้างขึ้น เมื่อปี พ.ศ. 2453 แล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2455 บรรจุพระพุทธสารีริกธาตุ ที่อัญเชิญมาจากเมืองย่างกุ้ง เมื่อปี พ.ศ. 2540 รวมทั้งพระพุทธรูป และของมีค่าต่างๆ ส่วนซุ้มประตูชั้นล่างขององค์พระธาตุด้านทิศใต้ได้พังทลายลง กรมศิลปากรจึงได้ทำ การบูรณะจนแล้วเสร็จ ในปี พ.ศ. 2541 พร้อมทั้งได้ทำการเสริมคานคอนกรีตภายในเพื่อป้องกันองค์พระธาตุพังทลาย และ ราวปลายปี พ.ศ. 2557 พระธาตุท่าอุเทนได้รับการบูรณะอีกครั้งจนแล้วเสร็จในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2558

อำเภอท่าอุเทน เป็นเมืองที่เต็มไปด้วยทัศนียภาพที่สวยงาม และมีความอุดมสมบูรณ์ ซึ่งเป็นผลมาจากความอุดมสมบูรณ์ของ พระศุกร์ ที่เกิดจาก “โค” ซึ่งเป็นสัตว์แห่งการเกษตร นอกจากนี้ทิศเหนือยังเป็นทิศประจำของ พระโมคคัลลานะ” พระอรหันต์ ประจำทิศเหนือ ผู้เปี่ยมด้วยอิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย์ เป็นที่เลื่อมใสของผู้คนที่ได้พบเห็น ผู้ใดที่มาเยือนที่แห่งนี้ต่างหลงมนต์ เสน่ห์ ที่เกิดมาจากความสงบสุขจากแสงแห่งธรรม และความสวยงามจากธรรมชาติที่รายล้อม สำหรับผู้ที่เกิดในวันศุกร์ เป็นผู้ที่ มีความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ รักอิสระ รักสวยรักงาม อารมณ์ดี แจ่มใสร่าเริง นิสัยน่ารัก จิตใจดี เหมือนโค ซึ่งเป็นสัตว์ ประจำวันเกิด เป็นผู้มองโลกในแง่ดี แต่จะหลงใหลในสิ่งต่างๆ ได้ง่าย ดังนั้นผู้เกิดวันศุกร์ควรหาสหายคู้ใจที่คอยให้คำแนะนำ

แชร์ :
( 267 View )

แสดงความคิดเห็นด้วย Facebook

รายการอื่น ๆ ที่น่าสนใจ พระธาตุเจดีย์