พระพุทธมหามุนีศรีพนมนาถ

“พระพุทธมหามุนีศรีพนมนาถ” ได้รับการถวายนามจาก สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราชสกลสังฆปรินายก (อัมพร อมพโร) เมื่อวันจันทร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 มีความหมายว่า “พระพุทธเจ้าผู้ทรงพระสิริเป็นที่พึ่งใหญ่อันยิ่งใหญ่ของชาวนครพนม” พระพุทธรูปแกะสลักจากหินหยกเขียวแม่น้ำโขงหรือหินเขียวโขง

หินหยกเขียวแม่น้ำโขง เป็นหินที่ได้มีการค้นพบทางลุ่มแม่น้ำโขงตอนบนของประเทศไทย ตั้งแต่จังหวัดเชียงรายขึ้นไป ปัจจุบ้นเป็นหินที่พบได้ยาก ได้รับสมญานามว่าเป็น “อัญมณีแห่งลุ่มน้ำโขง”

พระครูสันติวีรญาณ (หลวงปู่ฟัก สันติธัมโม) อดีตเจ้าอาวาสวัดพิชัยพัฒนาราม อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทุบรี ได้ปรารภไว้ถึงความศักดิ์สิทธิ์ว่ามีเหล่าพญานาค 36 ตน ที่คอยปกปักรักษา ท่านจึงได้นำขึ้นมาแกะสลักเป็นพระพุทธรูปปางต่าง ๆ ตลอดจนรูปบูชาบูรพาจารย์ อันมีหลวงปู่เสาร์ กันตสีโล หลวงปู่มัน ภูริทัตโต เป็นต้น เพื่อเป็นที่สักการะบูชาของพุทธศาสนิกชนทั่งหลาย

เมื่อต้นปี 2561 ดร.พนม และคุณสุขศิรี สีหาบุตร พร้อมครอบครัวและญาติมิตร รวมถึงพุทธศาสนิกชนชาวนครปฐมได้ทราบที่มาของหินหยกเขียวแม่น้ำโขง จากพระอธิการเตชิน เตชินโท จึงเกิดศรัทธาเลื่อมใส ต้องการสร้างพระพุทธรูปปางนาคปรก แกะสลักจากหินเขียวแม่น้ำโขง เพื่อประดิษฐาน ณ ริมแม่น้ำโขง อำเภอเมือง จังหวัดนคระนม จึงได้จัดสร้างและสำเร็จลุล่วงในปี 2562 องค์พระพุทธรูปมีขนาดหน้าตักกว้าง 1.50 เมตร

วันเสาร์ที่ 2 มีนาคม 2565 นายนิวิต เจียวิริยบุญญา นายกเทศมนตรี เทศบาลเมืองนครพนม ได้ร่วมประชุมกับทุกภาคส่วนและได้มีมติให้ประดิษฐาน “พระพุทธมหามุนีศรีพนมนาถ” ณ ริ่มแม่น้ำโขง อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม ณ บริเวณหน้าวัดพระอินทร์แปลง

 
 


แผนที่เดินทางมากราบสักการะองค์พระ สามารถมาได้ตามแผนที่นี้ครับ

แชร์ :
( 674 View )

แสดงความคิดเห็นด้วย Facebook

รายการอื่น ๆ ที่น่าสนใจ สถานที่แนะนำพิเศษ