หน้าหลัก » พระธาตุเจดีย์ อำเภอธาตุพนม » พระธาตุมิ่งเมืองเกาะแก้วศรีโคตร์บุรี วัดเกาะแก้วอัมพวัน อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม

พระธาตุมิ่งเมืองเกาะแก้วศรีโคตร์บุรี วัดเกาะแก้วอัมพวัน อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนมขอเชิญผู้มีจิตกุศลศรัทธา ร่วมเป็นเจ้าภาพในการสร้างพระธาตุมิ่งเมืองเกาะแก้วศรีโคตร์บุรี
ณ วัดเกาะแก้วอัมพวัน อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม เพื่อบรรจุพระบรมสารีริกธาตุและ พระอรหันตธาตุของหลวงปู่มั่น ภูริทตฺโต และหลวงปู่เสาร์ กนฺตสีโล
สามารถร่วมบริจาคสมทบบุญเป็นเจ้าภาพในการสร้างได้ทาง
• สแกนบุญผ่าน QR Code
• ผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาธาตุพนม
เลขที่บัญชี 885-0-38899-3
ชื่อบัญชี วัดเกาะแก้วอัมพวัน (ธรรมยุต) เพื่อจัดสร้างพระธาตุมิ่งเมืองเกาะแก้วศรีโคตร์บุรี
• หรือติดต่อทำบุญโดยตรงได้ที่สำนักงานวัดเกาะแก้วอัมพวัน
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
โทร. ๐๘๗-๔๒๖-๒๕๑๖
———————————————————-
๑.เป็นผู้มีจิตใจเอิบอิ่ม ปลื้มใจ อยู่เป็นนิจ จิตไม่เศร้าหมอง
๒.ใบหน้าผ่องใส มีรัศมีซ่านออก เป็นที่เคารพ เลื่อมใสศรัทธาของผู้พบเห็น
๓.ละโลกนี้ไปแล้วย่อมเข้าถึงเทวโลก พรหมโลก ไม่ตกอบายภูมิ
๔.ละจากสุคติโลกสวรรรค์แล้วย่อมได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิ เป็นเจ้าประเทศราชที่มั่งคั่งอุดมสมบูรณ์
๕.เป็นผู้เพียบพร้อมด้วยโภคสมบัติ บริวารสมบัติที่บริบูรณ์
๖.เป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ได้บรรลุมรรคผลนิพพานในภพต่อไป

พระธาตุมิ่งเมืองเกาะแก้วศรีโคตร์บุรีนี้   นอกจากเป็นที่บรรจุพระรมสารีริกธาตุแล้ว ยังจะได้บรรจุฟันของ หลวงปู่เสาร์ กันตสึโส และ พระธาตุหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต ไว้ในองค์พระธาตุด้วย หลวงปู่เสาร์และหลวงปู่มั่นถือเป็นปรมาจารย์ต้านกรรมฐานของประเทศไทย ได้ใช้วิชากรรมฐานเผยแผ่พระพุทธศาสนาแก่พระพุทธศาสนิกชนมาตั้งอดีตจนแผ่หลายจนถึงปัจจุบัน ดังนั้น จึงขอใช้ คำว่า “๔๐” ในคำว่า “กรรมฐาน ๔0 อย่าง มาสร้างพระธาตุฯให้มีความสูง ๔๐ เมตร ๔๐ เมตร หมายถึง กรรมฐาน ๔o

๑. กสิณกรรมฐาน ๑๐ อย่าง
๒. อสุภกรรมฐาน ๑๐ อย่าง
๓. อนุสสติกรรมฐาน ๑๐ อย่าง
๔. พรหมวิหารกรรมฐาน ๔ อย่าง
๕. อรูปกรรมฐาน ๔ อย่าง
๖. อาหาเรปฏิกูลสัญญา ๑ อย่าง
ต. จตุธาตุววัฏฐาน ๑ อย่าง

(พระมหาพิษณุ ปญญาเสฎโฐ ป.ธ.๔)  ผู้ให้ความหมายดูรายละเอียดเพิ่มเติมในการก่อสร้าง https://www.watkohkaewamphawan.com/prathatmingmueang/

หากประสงค์จะร่วมทำบุญก่อสร้างพระธาตุเจดีย์  ติดต่อเจ้าอาวาสได้ที่เฟส https://www.facebook.com/profile.php?id=100031180039101ติดตามความคืบหน้าการก่อสร้างได้จากทางเฟสบุคของวัดที่นี่ครับ


.แชร์ :
( 191 View )

แสดงความคิดเห็นด้วย Facebook

รายการอื่น ๆ ที่น่าสนใจ พระธาตุเจดีย์