สะพานมิตรภาพ 3 (นครพนม – คำม่วน)

สะพานมิตรภาพ 3 (นครพนม – คำม่วน)  เป็นเส้นทางการคมนาคมขนส่งด้านการค้า และการท่องเที่ยวเชื่อมโยงจากประเทศไทย ประเทศลาว ประเทศเวียดนามและภาคใต้ของประเทศจีน ใช้งบประมาณก่อสร้างจากรัฐบาลไทย ทั้งสิ้น 1,723 ล้านบาท มีระยะเวลาการก่อสร้าง 900 วัน โดยสะพานมีความยาวรวม 780 เมตร มีช่องลอดกว้าง 60 เมตร สูง 10 เมตร 2 ช่วง ความกว้าง สะพาน 13 เมตร และมีการช่องจราจร 2 ช่อง   ทั้งนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  (พระอิสริยยศ ในขณะนั้น) เสด็จพระราชดำเนินเป็นองค์ประธาน ในพิธีวางศิลาฤกษ์สะพานมิตรภาพไทย – ลาว แห่งที่ 3 (นครพนม – คำม่วน) วันศุกร์ที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2552 ณ มณฑลพิธี บ้านห้อม ตำบลอาจสามารถ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม และเสด็จทรงเป็นประธานพิธีเปิดอย่าง เป็นทางการ ร่วมกับสหายบุนยัง วอละจิด รองประธานประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ในวันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554 เวลา 11.11 น.

แผนที่ : https://goo.gl/maps/VHVeJExpwjR84wNp8

 

แชร์ :
( 259 View )

แสดงความคิดเห็นด้วย Facebook

รายการอื่น ๆ ที่น่าสนใจ สถานที่แนะนำพิเศษ