หน้าหลัก » พระธาตุเจดีย์ อำเภอบ้านแพง เที่ยวตามอำเภอ » เจดีย์กองข้าวศรีบุญเนาว์ หรือ พระธาตุภูลังกา อำเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม

เจดีย์กองข้าวศรีบุญเนาว์ หรือ พระธาตุภูลังกา อำเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม

เจดีย์กองข้าวศรีบุญเนาว์ หรือ พระธาตุภูลังกา เป็น เจดีย์สีทองที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่อัญเชิญมาจากประเทศเนปาล เมื่อปี ๒๕๔๓ ตั้งอยู่บนลานหินที่มีลักษณะคล้ายกองข้าวนำมากองไว้ ซึ่งเป็นจุดสูงสุดของภูลังกาสูงประมาณ ๕๖๓ เมตร จากระดับน้ำทะเลปานกลาง ห่างจากที่ทำการอุทยานแห่งชาติภูลังกาประมาณ ๔ กิโลเมตร ลักษณะทั่วไปเป็นลานหินกว้างสลับด้วยพรรณไม้นานาชนิด มีอากาศเย็นสบายตลอดทั้งปี เป็นจุดชมวิวดูพระอาทิตย์ขึ้นจากแม่น้ำโขง สปป.ลาวในตอนเช้าที่สวยงามมาก

เจดีย์กองข้าวศรีบุญเนาว์ หรือ พระธาตุภูลังกา เป็น เจดีย์สีทองที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ที่อัญเชิญมาจากประเทศเนปาล เมื่อปี ๒๕๔๓

ตั้งอยู่บนลานหินที่มีลักษณะคล้ายกองข้าวนำมากองไว้ ซึ่งเป็นจุดสูงสุดของภูลังกา  สูงประมาณ ๕๖๓ เมตร จากระดับน้ำทะเลปานกลาง ห่างจากที่ทำการอุทยานแห่งชาติภูลังกาประมาณ ๔ กิโลเมตร

ลักษณะทั่วไปเป็นลานหินกว้างสลับด้วยพรรณไม้นานาชนิด มีอากาศเย็นสบายตลอดทั้งปี

เป็นจุดชมวิวดูพระอาทิตย์ขึ้นจากแม่น้ำโขง สปป.ลาวในตอนเช้าที่สวยงามมาก

 

แผนที่การเดินทาง

 

 

 

 

แชร์ :
( 637 View )

แสดงความคิดเห็นด้วย Facebook

รายการอื่น ๆ ที่น่าสนใจ พระธาตุเจดีย์