หน้าหลัก » พระธาตุเจดีย์ อำเภอปลาปาก เที่ยวตามอำเภอ » พระธาตุมหาชัย อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม

พระธาตุมหาชัย อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม

พระธาตุมหาชัย สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ.๒๔๙๕ องค์พระธาตุมหาชัยมีลักษณะแตกต่างจากพระธาตุอื่นๆ โดยมีรูปทรงแปดเหลี่ยม มองดูคล้ายระฆังทอง โดยเชื่อกันว่าที่รูปทรงเป็นเช่นนี้มาจากหลักการ ๔ พระอรหันต์ โดยเปรียบพระสารีริกธาตุเป็นตั้งองค์พระ สัมมาสัมพุทธเจ้าที่อยู่ตรงกลาง โดยมีการสร้างพระธาตุองค์ใหม่ครอบพระธาตุองค์เดิมไว้ นอกจากนี้องค์พระธาตุมีการยกสูงขึ้น จากพื้น เพิ่มความสูงขององค์พระธาตุสูงถึง ๔๐ เมตร ซึ่งเป็นสง่าตอกย้ำด้วยลวดลายอันวิจิตรตระการตาเป็นรูปเหล่าเทวดา ที่เชื่อว่ามีหน้าที่รักษาองค์พระธาตุให้รอดพ้นจากภัยอันตรายต่างๆ เปรียบดั่งตั้งอยู่บนเขาพระสุเมรุ หุบเขาแห่งสรวงสวรรค์ เป็นที่ บรรจุพระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันต์ธาตุ ของพระอัญญาโกณฑัญญะ พระภิกษุสงฆ์รูปแรก ในพระพุทธศาสนา พระสารีบุตรและ พระอนุรุทธเถระ ด้วยบารมีพระอรหันต์หลายองค์ จึงทำให้ผู้ที่ได้ไปกราบสักการะประสบแต่ชัยชนะในชีวิต โดยมีหลวงปู่คำพันธ์ โฆสปัญโญ อดีตเจ้าอาวาสวัดธาตุมหาชัยเป็นผู้นำในการก่อสร้างองค์พระธาตุ

ภายในพระอุโบสถมีพระประธานนามว่า พระพุทธไชยสิทธิ์ และยังมีพระพุทธรูปที่แกะสลักด้วยไม้สะเดาหวานที่ใหญ่ที่สุดใน ประเทศไทย และภาพเขียนจิตรกรรมฝาผนังในพระอุโบสถแสดงพุทธประวัติซึ่งมีลวดลายศิลปกรรมที่งดงามมากในภาคอีสาน ที่สำคัญยิ่งที่ทุกท่านควรไปกราบขอพรจากร่างไร้วิญญาณของหลวงปู่คำพันธ์ โฆสปัญโญ เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต

พระธาตุดังกล่าวหันหน้าไปทาง ทิศใต้ ซึ่งเป็นทิศประจำวันเกิดของผู้ที่เกิดวันพุธ (กลางวัน) ยามตะวันสาดแสงอยู่บน ท้องนภา ที่เป็นเนินสูงขึ้นไปของฐานพระธาตุ เหมือนกับคอกช้างซึ่งเป็นสัตว์ประจำวันเกิดของผู้ที่เกิดวันพุธ (กลางวัน) เช่นกัน เนินสูงดังกล่าวจึงเหมือนที่สองข้างยามที่เหวตาประจำวันพุธ (กลางวัน) ลงมาปกปักรักษาพระธาตุ พระอรหันต์ประจำทิศ คือ “พระสารีบุตร” ผู้ที่ถือว่ามีความเป็นเลิศทางปัญญา เจรจาอ่อนหวาน ตรงกับลักษณะของผู้ที่เกิดวันพุธกลางวัน มีความเฉลียวฉลาด ความรอบคอบในการเจรจา ความมั่นใจ ต่อรองทางการค้าเก่ง เป็นคนมีมนุษยสัมพันธ์ดี ชอบติดต่อเจรจา มีศีลปะในการพูดที่ผู้คน ยอมรับ เหมาะที่จะทำการค้าขาย

ปัจจุบัน ร่างสังขารของหลวงปู่คำพันธ์ โฆสปัญโญ ยังเก็บรักษาไว้ที่วัด รอกำหนดการพระราชทานเพลิง ซึ่งเมรุ สำหรับพระราชทานเพลิงก็เสร็จเรียบร้อยแล้วตามภาพครับแผนที่และการเดินทาง

แชร์ :
( 184 View )

แสดงความคิดเห็นด้วย Facebook

รายการอื่น ๆ ที่น่าสนใจ พระธาตุเจดีย์