หน้าหลัก » พระธาตุเจดีย์ สถานที่แนะนำพิเศษ อำเภอธาตุพนม เที่ยวตามอำเภอ » พระธาตุมรุกขนคร อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม

พระธาตุมรุกขนคร อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม

ประวัติสร้างวัดมรุกขนคร


พระธาตุมรุกขนคร สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๓๖ ลักษณะคล้ายพระธาตุพนม แต่เล็กกว่าก่ออิฐถือปูนเป็นผงสี่เหลี่ยม ฐานกว้างด้านละ ๒๐ เมตร พระธาตุสูง ๕๐.๙ เมตร มีความหมายว่า สร้างขึ้นในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรง ครองสิริราชสมบัติครบ ๕๐ ปี และจุด ๙ หมายถึงรัชกาลที่ ๙ โดยได้รับการอุปถัมภ์จากหม่อมหลวงทวีสันต์ ลดาวัลย์ ซึ่งเป็น ราชเลขาธิการ และคุณหญิงบุญศรี สนธยางกูลพร้อมด้วยศรัทธาญาติโยมจากทั่วสารทิศทุกหนแห่ง พระธาตุมรุกขนครเป็น พระธาตุบริวารของพระธาตุพนมองค์ที่อายุน้อยที่สุด แต่วัดมรุกขนคร มีอายุเกือบสามร้อยปีมาแล้ว สร้างโดยพระบรมราชา ท่านเจ้าเมืองมรุกขนคร เคยเป็นวัดประจำเมืองที่มีความเจริญมาก จนถึงปี พ.ศ. ๒๓๑๐ ตัวเมืองถูกน้ำกัดเซาะตลิ่งพัง เกิดโรคระบาด ผู้คนล้มตายเป็นจำนวนมาก จึงได้ย้ายไปตั้งเมืองใหม่ที่บ้านหนองจันทน์ ตำบลท่าค้อ อำเภอเมือง

ด้านบนขึ้นไปบรรจุพระสารีริกธาตุอันศักดิ์สิทธิ์ ที่ได้จากการค้นพบซากปรักหักพังของพระธาตุในอดีต พร้อมทั้งแก้ว แหวนเงินทอง ซึ่งมีบันไดขึ้นไปแต่มีประตูปิดกั้นเอาไว้ และยังมีศาสนสถานและสิ่งศักดิ์สิทธิ์สำคัญอีก เช่น อุโบสถวัดมรุกขนคร เป็นอุโบสถสวยงามโดดเด่นด้วยตราสัญลักษณ์ ครองสิริราชสมบัติ ๕๐ ปี ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภายในอุโบสถเปิดให้เข้า สักการะองค์พระประธาน ศาลเจ้าปู่ขอม พญานาค ๓ ตน และพระโพธิสัตว์กวนอิม

นอกจากนี้องค์พระธาตุหันหน้าไปทาง ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ซึ่งเป็นทิศประจำของผู้เกิดวันพุธกลางคืน โดยทิศ ดังกล่าวมี “พระควัมปติ หรือพระสีวลี” เป็นพระอรหันต์ประจำทิศ ผู้เป็นเอตทัคคะเลิศกว่าพระภิกษุทั้งหลายในเรื่องโชคลาภ ผู้ที่เกิดวันพุทธกลางคืน จึงเก่งทางด้านการค้า การเสี่ยงโชค และเป็นที่รักของคนรอบข้างจากอิทธิพลของเทวดาประจำวันได้ ส่งผลให้ผู้ที่เกิดวันพุทธ (กลางคืน) เป็นคนช่างคิด และมีความรอบรู้สูง จิตใจโอบอ้อมอารี และเป็นคนที่มีน้ำใจกว้างดุจนมหาสมุทร แต่มักจะเสียเปรียบเพื่อนฝูงอยู่ เพราะของอาสารับปากช่วยเหลือผู้คน


ด้านในองค์พระเจดีย์ด้านล่าง สามารถเข้าไปกราบพระและชมความงามได้ สวยงามมากครับ
สามารถติดตามข้อมูลข่าวสารของวัดได้ทางเฟสบุค


แผนที่และการเดินทาง

แชร์ :
( 234 View )

แสดงความคิดเห็นด้วย Facebook

รายการอื่น ๆ ที่น่าสนใจ พระธาตุเจดีย์