หน้าหลัก » พระธาตุเจดีย์ อำเภอเมืองนครพนม » พระธาตุแสงนคร วัดสว่างสุวรรณาราม อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม

พระธาตุแสงนคร วัดสว่างสุวรรณาราม อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม

(15 พ.ค. 65) วันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 วันวิสาขบูชา 2565 เวลา 11.09 น. ณ วัดสว่างสุวรรณาราม ตำบลหนองแสง อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม นายชาญชัย คงทัน รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ในพิธีวางศิลาฤกษ์สร้างพระธาตุแสงนคร บรรจุพระพุทธรูป พระผง พระพิมพ์ จำนวน 84,000 องค์ และวัตถุมีค่าโบราณอื่นในหลุมศิลาทั้ง 9 เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆบูชา เสริมสร้างความมั่นคงทางพุทธศาสนา บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ พระพุทธรูปโบราณ สิ่งของโบราณต่าง ๆ ในท้องถิ่น ให้เป็นศูนย์รวมจิตใจของชุมชนและพุทธศาสนิกชนทั่วไป โดยมีพระเทพวรมุนี ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 10/เจ้าอาวาสวัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา เจ้าภาพถวายไทยธรรม พระสงฆ์อนุโมทนา เป็นเสร็จพิธี มีพระราชสิริวัฒน์ (เพชร สุวิชาโน ป.ธ.6) เจ้าคณะจังหวัดนครพนม (มหานิกาย)/เจ้าอาวาสวัดสว่างสุวรรณาราม พร้อมญาติโยม ทายกทายิกา ชุมชนวัดสว่างสุวรรณารามเป็นเจ้าภาพ

พระธาตุแสงนคร ขนาดความสูง 29 เมตร (ยังไม่รวมยอดฉัตร) มูลค่าการก่อสร้างประมาณการเบื้องต้น 12,000,000 บาท โดยทางวัดใช้พื้นที่บริเวณลานกว้างหน้าพระอุโบสถ ศาลาการเปรียญ และโรงเรียนพระปริยัติธรรมเป็นสถานที่ก่อสร้าง ฐานขุดหลุม 9 หลุม เพื่อบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ พระพุทธรูป พระผง พระพิมพ์ จำนวน 84,000 องค์ เท่ากับ 84,000 พระธรรมขันธ์ แบ่งเป็นวินัยปิฎก 21,000 สุตตันตปิฎก 21,000 และอภิธรรมปิฎก 42,000 พระธรรมขันธ์ นอกจากนี้มีพุทธศาสนิกชนมีแก้ว แหวน เงิน ทอง ตลอดจนของมีค่า รวมถึงศาสตราวุธโบราณ บรรจุลงในฐานพระธาตุแสงนครนี้ด้วย โดยมีนางรำจากโรงเรียนนครพนมวิทยาคม ร่วมกับอีก 3 ชนเผ่าในจังหวัดนครพนม ได้แก่ ชนเผ่ากะเลิง ไทยกวน และไทตาด ร่วมรำถวายบูชาในครั้งนี้ด้วย

พระราชสิริวัฒน์ หรือเจ้าคุณเพชร เปิดเผยกับศิษยานุศิษย์ในการสร้างพระธาตุแสงนครพนมว่า เป็นประเพณีของพ่อแม่ ครู อาจารย์ ที่ท่านได้วางแนวทางการสืบสานพระพุทธศาสนาเอาไว้ เมื่อมีสมณศักดิ์เป็นเจ้าคณะจังหวัด หากวัดที่จำพรรษาอยู่ยังไม่มีพระธาตุท่านก็จะสร้างพระธาตุไว้เพื่อเป็นปูชนียสถานแก่พุทธศาสนิกชนและเป็นบุญญาบารมี รวมถึงการได้บรรจุอัฐิพระบรมสารีริกธาตุอรหันตธาตุบูรพาจารย์

ส่วนที่มาของชื่อแสงนครนั้น พระราชสิริวัฒน์ เล่าว่า แสงมาจากถิ่นที่อยู่ตำบลหนองแสง ซึ่งเป็นที่ตั้งวัดและปริมณฑลอันเป็นที่ดำรงชีวิตของชุมชน เป็นแสงตะวันแสงแรกที่เห็นก่อนใครในอรุณรุ่งของวันใหม่ และแสงสว่างแห่งปัญญาหรือแสงธรรมนำทางชีวิต

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : โยษิตา แก้วบุญญากรษ์

ผู้เรียบเรียง : ธัญญารัตน์ ธีรหิรัญวัฒน์

แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครพนม

#โครงการก่อสร้างพระธาตุแสงนคร?

?ตอนนี้กำลังดำเนินการก่อสร้างในส่วนของการตกแต่งภายนอกและทาสี คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในต้นปีหน้า??
#ขออนุโมทนาบุญกับญาติโยมทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการก่อสร้างพระธาตุแสงนครนี้?

#หากญาติโยมท่านใดอยากร่วมสมทบทุนในการก่อสร้าง
สามารถร่วมทำบุญได้ตามกำลังศรัทธาที่วัดสว่างสุวรรณาราม ตำบลหนองแสง อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม?
#หรือโอนเข้าบัญชี วัดสว่างสุวรรณาราม  ธนาคารกรุงไทย สาขาศาลากลางจังหวัดนครพนม  เลขที่บัญชี 677-7-51274-8?

 

 

 

 

ติดต่อร่วมทำบุญ หรือหากต้องการเดินทางไปทำบุญที่วัด สามารถเดินทางได้จากแผนที่นี้ครับ

 

แชร์ :
( 238 View )

แสดงความคิดเห็นด้วย Facebook

รายการอื่น ๆ ที่น่าสนใจ พระธาตุเจดีย์