หน้าหลัก » พระธาตุเจดีย์ อำเภอนาแก เที่ยวตามอำเภอ » พระธาตุศรีคุณ อำเภอนาแก นครพนม

พระธาตุศรีคุณ อำเภอนาแก นครพนม

 

วัดธาตุศรีคุณ เดิมเป็นวัดร้าง สร้างมาแต่สมัยโบราณ ชื่อไม่ปรากฏ ถูกค้นพบเมื่อประมาณ พ.ศ. 2340 – 2360 โดยคณะผู้อพยพที่เข้ามาอยู่ในตำบลนาแกรุ่นแรก ซึ่งคนกลุ่มนี้ เป็นชาวผู้ไทวัง และผู้ไทยกะโป ที่อพยพหนีภัยสงครามมาจาก ประเทศลาว จากบ้านกวนกุกวนงัว เมืองก่องแก้วมหาชัย

ผู้นำคนรุ่นแรกที่อพยพเข้ามานั้นได้แก่ นายโสมแผ้ว นายอ้อน และนายจ่า ได้เดินสำรวจที่ตั้งหมู่บ้าน พอดีพบกับ เจดีย์เก่ากลางป่า มีขนาดฐานกว้าง 12 เมตร ก่อด้วยอิฐถือปูน เจดีย์มีลักษณะเอียงไปทางตะวันตกเฉียงเหนือ และตรงกลางเจดีย์ จะมีโคลนตมเกาะอยู่มีรูปทรงคล้ายกับพระธาตุพนม และในบริเวณ เดียวกันนั้นได้พบหอคุณ (ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง) ซึ่งทำด้วยท่อนซุง ไม้เนื้อแข็งขนาดใหญ่อยู่ในบริเวณเดียวกัน เมื่อสำรวจไปรอบๆเหมาะ สำหรับที่จะสร้างบ้านเรือนอยู่ จึงได้อพยพผู้คนมาสร้างที่อยู่อาศัย ถากถางต้นไม้ทำไร่ ทำนา และบูรณะวัดขึ้นได้ตั้งชื่อว่า “วัดธาตุ ศรีคุณ” ซึ่งคำเหล่านี้นำมาจากสิ่งสำคัญที่คณะสำรวจค้นพบ

คำว่า “ธาตุ” มาจากเจดีย์คำโบราณเรียกว่า ธาตุ

คำว่า “ศรี” มาจากคำว่าสีหมายถึงการที่ช้างสีแก้คัน บริเวณข้าง

คำว่า “คุณ” มาจากสิ่งที่พบเห็นคือหอคุณ

เมื่อต้องเอาคำเหล่านั้นมารวมกันเข้าจึงกลายเป็น “วัดธาตุ ศรีคุณ” หมายถึง วัดที่มีเจดีย์อันเป็นสง่าและมีพระคุณต่อศาสนา

สถานที่สำคัญและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในวัด

วัดพระธาตุศรีคุณ มีศาสนวัตถุและโบราณสถานสำคัญ ที่ประชาชนให้ความเคารพศรัทธา เดินทางมาสักการะบูชาและ เยี่ยมชม คือ

พระธาตุศรีคุณ

(พระธาตุประจำวันเกิดของผู้เกิดวันอังคาร) “พระธาตุศรีคุณ”ก่อนนั้นเราไม่ทราบว่าท่านมีอายุยืนยาว สู้แดดสู้ฝนมากี่ร้อยกี่พันปีถูกค้นพบประมาณ 200 ปีที่แล้ว ได้บูรณปฏิสังขรณ์มีความเจริญรุ่งเรืองมาเป็นลำดับ เป็นพุทธสถาน ที่เราชาวนาแกเคารพ ยึดมั่น ศรัทธามาตลอด เป็นสถานที่ปกปัก รักษาขนบธรรมเนียมประเพณีอันเป็นวิถีชีวิตของเรา

“พระธาตุศรีคุณ” ประดิษฐานที่วัดพระธาตุศรีคุณ อำเภอนาแก มีลักษณะคล้ายพระธาตุพนม ต่างกันที่ชั้น 1 มี 2 ตอน เป็นรูปสี่เหลี่ยม ประดับลวดลายปูนปั้นและชั้นที่ 2 สั้นกว่าพระธาตุพนม ภายในบรรจุพระอรหันตธาตุของพระโมคลานะพระสารีบุตร และพระสังกัจจายนะ พระธาตุศรีคุณ ถือเป็นพระธาตุประจำวันเกิดของผู้ที่เกิด วันอังคารเชื่อกันว่าผู้ที่ได้ไปนมัสการพระธาตุแห่งนี้ จะได้รับอานิสงส์ ให้มีศักดิ์ศรีทวีคูณ

สิ่งของบูชาพระธาตุ ข้าวตอก น้ำอบ ข้าวเหนียวปิ้ง ดอกไม้สีชมพูธูป 8 ดอก เทียน 2 เล่ม

 
แผนที่และการเดินทางไปยังวัดพระธาตุศรีคุณ อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม

แชร์ :
( 226 View )

แสดงความคิดเห็นด้วย Facebook

รายการอื่น ๆ ที่น่าสนใจ พระธาตุเจดีย์